Roczny kurs Doskonalący 2024-2025

12-10-2024 - 08-06-2025 (See all) 295 PLN
Zapisz się

Zapisanie się na Warsztat wiąże się z uiszczeniem zadatku w wysokości 170 zł Płatność przy zapisie przez stronę www, nastąpi automatyczne przekierowanie. Zadatki zwracamy do 2 tygodni przed pierwszym zjazdem.

Roczny Kurs Doskonalący 2024-2025
Zapisanie się na Warsztat wiąże się z uiszczeniem zadatku w wysokości 170 zł Płatność przy zapisie przez stronę www, nastąpi automatyczne przekierowanie. Zadatki zwracamy do 2 tygodni przed pierwszym zjazdem. Roczny Kurs Doskonalący 2023-2024 Serdecznie zapraszamy wszystkich regularnie praktykujących Jogę Iyengara do podjęcia rocznego kursu doskonalącego. Celem kursu jest rozbudzenie u praktykujących świadomości i samodzielności w pracy z ciałem i umysłem. Kurs jest przeznaczony dla wszystkich z podstawowym zaawansowaniem w jodze Iyengara, ale chcących poszerzyć swoją wiedzę i przygotować się do praktyki własnej jak dla osób przygotowujących się do kursu nauczycielskiego.

W trakcie kursu można także realizować indywidualny tok przygotowania do egzaminu nauczycielskiego (jako jeden z elementów) – w systemie mentorskim (wg. wytycznych Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce). Program zawiera przygotowanie asan i pranajam obowiązujące na ewaluacji i egzaminie na pierwszym poziomie. W planie kursu przewidziane są wykłady z filozofii.

KURS SKŁADA SIĘ Z:
- Praktyki asan (stojące, skłony, wygięcia i asany odwrócone) i pranajam z poziomu 1. Tutaj znajdziecie program: https://joga.org.pl/asany-certyfikacyjne.html
- Trzeci zjazd poświęcimy głównie Anatomii, której tajniki będziemy zgłębiać z Moniką Salitrą ale także praktyce asan i pranajamie.
- W trakcie pięciu zjazdów odbędą się wykłady z filozogii jogi prowadzony przez Dr Ninę Budziszewską.
Kurs prowadzą:
PAULINA STRÓŻ
Założycielka Szkoły, Dyplomowany Nauczyciel Jogi Iyengara ® Poziom III
Z wykształcenia jestem pedagogiem oraz dyplomowaną nauczycielką jogi Iyengara poziomu 3 . Moją przygodę z jogą rozpoczęłam w 1995 roku. Od 2004 praktykuję jogę regularnie w Instytucie B.K.S Iyengara w Punie (RYMYI - Indie), z którym utrzymuję stały kontakt. Zarówno w Polsce jak i w Indiach praktykuję pod przewodnictwem Ojca Joe Pereiry, który stał się dla mnie ważnym nauczycielem i prowadzi mnie ścieżką duchowego rozwoju. Ritta Keller prowadziła mnie przez ostatnie trzy poziomy nauczania (Junior) i prowadzi nadal a ja uczestniczę w jej warsztatach w Polsce i w Niemczech. Z Faeqiem i Corinem Biria praktukuję jogę zarowno w Polsce jak i we Francji. Od 2000 roku prowadzę szkołę jogi Iyengara we Wrocławiu, której jestem założycielem. Organizuję liczne warsztaty tematyczne, terapeutyczne, wyprawy do Indii oraz egzaminuję i szkolę nauczycieli stopnia Introductory II. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara.

MONIKA SALITRA
Nauczycielka Jogi metodą IYENGARA® w stopniu II, fizjoterapeutka po 5-letnich studiach magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, zainteresowana holistyczną pracą z ciałem człowieka, zaburzeniami wynikającymi zarówno z układu mięśniowo- powięziowego, jak i układów trzewnych. Obecnie studentka Osteopatii.

DR NINA BUDZISZEWSKA - prowadzący wykładów o filozofii jogi
Kierownik Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej oraz adiunkt w Zakładzie Filologii Indyjskiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, indolog (sanskrytolog), filozof i romanistka (język francuski), członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
"Studiując prawodawcze, medyczne i filozoficzne pisma Indii, przedzierając się przez ogrom himalajskich przestrzeni, ich dzikość i surowość wyzwalające w człowieku nieuświadomione pokłady energii, narodziła się we mnie ogromna potrzeba przeniesienia praktycznej mądrości Indii do świata poza-indyjskiego, zarówno w warunki indywidualne, jak i do środowiska pracy."
Doktor Nina Budziszewska będzie obecna podczas każdego z zaplanowanych zjazdów :)

Plan wydarzenia:
TERMINY ZJAZDÓW
- Zjazd I 12-13 października 2024r. — pozycje stojące, pranajama oraz wykład z filozofii jogi
- Zjazd II 7-8 grudnia 2024r —, skłony w przód i pranajam oraz wykład o filozofii jogi
- Zjazd III 18-19.01 — poświęcony wiedzy o anatomii z Moniką Salitrą
- Zjazd IV 15-16.02 — wygięcia w tył i pranajam oraz wykład o filozofii jogi
- Zjazd V 12-13.04 — pozycje odwrócone i pranajam oraz wykład z filozofii jogi
- Zjazd VI 7-8.06 — szlifowanie asan z poziomu I, feedback oraz wykład z filozofii jogi.

Tematy wykładów z filozofii:
1. Upaniszady o jodze
2. Bhagawadgita i joga w Mahabharacie
3. Jogasutry
4. Hathapradipika
5. Joga w XX i XXI wieku

Terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom.

GODZINY ZAJĘĆ:
- Sobota 12:00 - 15:00 i 17:00 - 19:00
- Niedziela 09:00 - 12:00 i 12:30 - 13:30
- Wykłady filozoficzne odbędą się w soboty wybranych zjazdów 16.00-17.30.

Sprzęt:
Prosimy o przywiezienie: maty do jogi, 1 paska i 1 kostkę (drewno lub korek). Reszta sprzętu na sali.

Koszt kursu:
295 zł — kwota za jeden zjazd przy uczestnictwie w całym kursie
Koszt obejmuje lekki obiad w sobotę — pożywna wegańska zupa i ciasto.

Płatność podzielono na poniższe raty:

- 170 zł – zadatek płatny przy zapisie przez stronę internetową
- 750 zł – płatność na I zjeździe,
- 170 zł - płatność na II zjeździe,
- 170 zł - płatność na III zjeździe,
- 170 zł - płatność na IV zjeździe,
- 170 zł - płatność na V zjeździe,
- 170 zł - płatność na VI zjeździe,

Aby otrzymać certyfikat uczestnictwa niezbędna jest obecność na wszystkich zjazdach. Jeśli nie możesz uczestniczyć w wybranym zjeździe osobiście możliwa jest obecność online lub wykupienie dostępu do nagranych zajęć i przerobienie ich we własnym zakresie. Podkreślamy jednak, że obecność stacjonarna wniesie do Twojej praktyki najwięcej.


Rezerwacja:
Dokonaj rezerwacji poniżej poprzez wpłatę zadatku w wysokości 170 zł. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność dokonywanych zadatków. Zwrot zadatku jest możliwy maksymalnie 2 tygodnie przed rozpoczęciem warsztatu.
Pozostała kwota płatna na miejscu.

Serdecznie zapraszamy!
Szczegóły
  • Data: 12-10-2024 - 08-06-2025
  • Czas: Zgodnie z opisem warsztatu
  • Cena: 295 PLN
  • Zapisz się

    Zapisanie się na Warsztat wiąże się z uiszczeniem zadatku w wysokości 170 zł Płatność przy zapisie przez stronę www, nastąpi automatyczne przekierowanie. Zadatki zwracamy do 2 tygodni przed pierwszym zjazdem.

Miejsce